Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Vajnorská 137 830 00 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  17055164
Web:  https://www.ppa.sk
SK NACE:  Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov [33200]

Všeobecná charakteristika

Realizácia investičných celkov a rekonštrukcií vo všetkých oblastiach priemyslu a civilný inžiniering. Analýzy, štúdie, projektové dokumentácie, inžinierske a poradenské aktivity, dodávky prístrojov a zariadení, montáž a uvedenie do prevádzky vrátane opráv a údržby. Výroba vysokokvalitných rozvádzačov.

Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A