All Market Actors

Information

Registered Address: Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Rozpočtová organizácia
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  00151866
Web:  http://www.minv.sk/?hasicsky-a-zachranny-zbor
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

General Overview

Organizačný útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky plniaci úlohy na úseku ochrany pred požiarmi

Smart Mobility Activities

Zapojenie do pripomienkovania prípravnej a projektovej dokumentácie na dialniciach a rýchlostných cestách
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A