All Market Actors

Information

Registered Address: Dunajská 127/18, Hamuliakovo 90043
Slovensko
Legal Form:  Záujmové združenie právnických osôb
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  42447933
Web:  https://www.prodanubia.sk
SK NACE:  Činnosti ostatných členských organizácií [94999]

General Overview

Združenie pripravujúce a presadzujúce projekt pravidelnej osobnej lodnej dopravy medzi Devínom, Bratislavou a Vojkou nad Dunajom.

Smart Mobility Activities

Jedno z mála združení pre riečnu dopravu. Úspešný žiadateľ projektu Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava z IROP.
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná hromadná
Transport mode:  Vodná