Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Dunajská 127/18, Hamuliakovo 90043
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  42447933
Web:  https://www.prodanubia.sk
SK NACE:  Činnosti ostatných členských organizácií [94999]

Všeobecná charakteristika

Združenie pripravujúce a presadzujúce projekt pravidelnej osobnej lodnej dopravy medzi Devínom, Bratislavou a Vojkou nad Dunajom.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Jedno z mála združení pre riečnu dopravu. Úspešný žiadateľ projektu Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava z IROP.
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Vodná