All Market Actors

Information

Registered Address: Ciglianska cesta 1, Prievidza 971 36
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  36324043
Web:  https://www.sadpd.sk
SK NACE:  Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava [49310]

General Overview

Prevádzkovateľ autobusovej dopravy

Smart Mobility Activities

Úspešný žiadateľ projektu Dodávka ekologických autobusov do prímestskej dopravy z IROP. Úspešný žiadateľ projektu Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy z IROP.
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná hromadná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)