Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ciglianska cesta 1, Prievidza 971 36
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36324043
Web:  https://www.sadpd.sk
SK NACE:  Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava [49310]

Všeobecná charakteristika

Prevádzkovateľ autobusovej dopravy

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Úspešný žiadateľ projektu Dodávka ekologických autobusov do prímestskej dopravy z IROP. Úspešný žiadateľ projektu Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy z IROP.
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)