All Market Actors

Information

Registered Address: Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  35737328
Web:  https://www.sap.sk
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010]

General Overview

Dodávanie medzipodnikových softvérových riešení, ktoré umožňujú integrovať procesy vnútri i medzi podnikmi a medzi obchodnými komunitami pre všetky typy odvetví.

Smart Mobility Activities

Zameranie na umelú inteligenciu, riadenie skladov, vybavovanie zásielok, analýza dát a prediktívnu analytiku
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A