Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35737328
Web:  https://www.sap.sk
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010]

Všeobecná charakteristika

Dodávanie medzipodnikových softvérových riešení, ktoré umožňujú integrovať procesy vnútri i medzi podnikmi a medzi obchodnými komunitami pre všetky typy odvetví.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Zameranie na umelú inteligenciu, riadenie skladov, vybavovanie zásielok, analýza dát a prediktívnu analytiku
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A