All Market Actors

Information

Registered Address: Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  00603929
Web:  https://www.sat.sk
SK NACE:  Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov [33200]

General Overview

Dodávateľ automatizačných systémov pre oblasť energetiky, dopravných systémov, vodného hospodárstva a priemyslu

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A