Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  00603929
Web:  https://www.sat.sk
SK NACE:  Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov [33200]

Všeobecná charakteristika

Dodávateľ automatizačných systémov pre oblasť energetiky, dopravných systémov, vodného hospodárstva a priemyslu

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A