All Market Actors

Information

Registered Address: Dr. G. Schaefflera 1, Skalica 909 01
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  30998140
Web:  https://www.schaeffler.sk/content.schaeffler.sk/sk/index.jsp
SK NACE:  Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov [28150]

General Overview

Podvozkové komponenty a systémy, technológie pre spojky a prevodovky ako aj motorové prvky a okrem iného pohony pre hybridné a elektrické vozidlá

Smart Mobility Activities

Produkty zamerané na budúcnosť pre vozidlá s hnacím ústrojenstvom so spaľovacím motorom, ako aj pre hybridné vozidlá a elektromobily.
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Technológia vozidla
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)