Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Dr. G. Schaefflera 1, Skalica 909 01
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  30998140
Web:  https://www.schaeffler.sk/content.schaeffler.sk/sk/index.jsp
SK NACE:  Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov [28150]

Všeobecná charakteristika

Podvozkové komponenty a systémy, technológie pre spojky a prevodovky ako aj motorové prvky a okrem iného pohony pre hybridné a elektrické vozidlá

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Produkty zamerané na budúcnosť pre vozidlá s hnacím ústrojenstvom so spaľovacím motorom, ako aj pre hybridné vozidlá a elektromobily.
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)