All Market Actors

Information

Registered Address: Priemyselná 14 010 01 Žilina
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  31405851
Web:  https://www.scheidt-bachmann.sk
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010]

General Overview

Systémy pre parkoviská. Systémy vybavenia cestujúcich, pre čerpacie stanice, pre železničnú zabezpečovaciu techniku

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Inteligentná mobilita
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)