Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Priemyselná 14 010 01 Žilina
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31405851
Web:  https://www.scheidt-bachmann.sk
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010]

Všeobecná charakteristika

Systémy pre parkoviská. Systémy vybavenia cestujúcich, pre čerpacie stanice, pre železničnú zabezpečovaciu techniku

Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)