All Market Actors

Information

Registered Address: Záhradnícka 151, Bratislava 821 08
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  44742592
Web:  https://www.sectec.sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

General Overview

Distribúcia produktov a riešení IT bezpečnosti

Smart Mobility Activities

Spoločnosť pôsobiaca na slovenskom IT trhu ako distribútor s pridanou hodnotou zameraný na bezpečnosť IT
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A