Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Záhradnícka 151, Bratislava 821 08
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  44742592
Web:  https://www.sectec.sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

Všeobecná charakteristika

Distribúcia produktov a riešení IT bezpečnosti

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Spoločnosť pôsobiaca na slovenskom IT trhu ako distribútor s pridanou hodnotou zameraný na bezpečnosť IT
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A