All Market Actors

Information

Registered Address: Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  31349307
Web:  https://www.cerberus.sk
SK NACE:  Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení [27120]

General Overview

Služby electrifikácie, automatizácie a digitalizácie

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná