Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31349307
Web:  https://www.cerberus.sk
SK NACE:  Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení [27120]

Všeobecná charakteristika

Služby electrifikácie, automatizácie a digitalizácie

Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná