All Market Actors

Information

Registered Address: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava (SIXT LEASING Franchisee)
Slovensko
Sector:  Private Sector
Registration number:  N/A
Web:  https://www.sixt.com
SK NACE:  N/A

General Overview

Autopožičovňa s 2200 pobočkami vo viac ako 120 krajinách - krátkodobý a dlhodobý prenájom, limousine service a operatívny leasing

Smart Mobility Activities

Skúsenosti zo západneho trhu kde MaaS vo veľkom beží. Dcérska spoločnosť SIXT, prístup ku všetkým produktom, ktoré sú využívané v zahraničí
Use case:  Zdieľanie automobilov
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)