Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava (SIXT LEASING Franchisee)
Slovensko
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  N/A
Web:  https://www.sixt.com
SK NACE:  N/A

Všeobecná charakteristika

Autopožičovňa s 2200 pobočkami vo viac ako 120 krajinách - krátkodobý a dlhodobý prenájom, limousine service a operatívny leasing

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Skúsenosti zo západneho trhu kde MaaS vo veľkom beží. Dcérska spoločnosť SIXT, prístup ku všetkým produktom, ktoré sú využívané v zahraničí
Prípad použitia (Use case):  Zdieľanie automobilov
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)