All Market Actors

Information

Registered Address: Lamačská cesta 3/B, Bratislava 841 04
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  44500734
Web:  https://www.skytoll.sk
SK NACE:  Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby [63110]

General Overview

Prevádzkovateľ elektronického mýtneho systému. Dodávateľ palubných jednotiek, ktoré slúžia na identifikáciu vozidiel

Smart Mobility Activities

Oblasť inteligentných dopravných informačných systémov
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)