Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Lamačská cesta 3/B, Bratislava 841 04
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  44500734
Web:  https://www.skytoll.sk
SK NACE:  Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby [63110]

Všeobecná charakteristika

Prevádzkovateľ elektronického mýtneho systému. Dodávateľ palubných jednotiek, ktoré slúžia na identifikáciu vozidiel

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Oblasť inteligentných dopravných informačných systémov
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)