All Market Actors

Information

Registered Address: Trnavská cesta 100, Bratislava 82101
Slovensko
Legal Form:  Príspevková organizácia
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  36070513
Web:  https://www.sario.sk
SK NACE:  Podpora a usmerňovanie ekonomiky [84130]

General Overview

Agentúra zameraná na podporu zahraničných investícií na Slovensku, podporu exportu, fondy a granty EU

Smart Mobility Activities

V rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov“ SARIO o.i. mapuje dodávateľské reťazce na Slovensku v prvých rokoch realizácie projektu s dôrazom na automobilový priemysel. Mapovanie bude zahŕňať osobné návštevy 1350 firiem.
Use case:  Žiadne
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A