Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Trnavská cesta 100, Bratislava 82101
Slovensko
Právna forma:  Príspevková organizácia
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  36070513
Web:  https://www.sario.sk
SK NACE:  Podpora a usmerňovanie ekonomiky [84130]

Všeobecná charakteristika

Agentúra zameraná na podporu zahraničných investícií na Slovensku, podporu exportu, fondy a granty EU

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

V rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov“ SARIO o.i. mapuje dodávateľské reťazce na Slovensku v prvých rokoch realizácie projektu s dôrazom na automobilový priemysel. Mapovanie bude zahŕňať osobné návštevy 1350 firiem.
Prípad použitia (Use case):  Žiadne
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A