All Market Actors

Information

Registered Address: Tajovského 28, Banská Bystrica 97590
Slovensko
Legal Form:  Príspevková organizácia
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  00626031
Web:  https://www.sazp.sk
SK NACE:  Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociál. zabezpečenia [84120]

General Overview

Agentúra zameraná na ochranu a tvorbu životného prostredia, informatiku, medzinárodnú spoluprácu a výchovu

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A