Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Tajovského 28, Banská Bystrica 97590
Slovensko
Právna forma:  Príspevková organizácia
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  00626031
Web:  https://www.sazp.sk
SK NACE:  Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociál. zabezpečenia [84120]

Všeobecná charakteristika

Agentúra zameraná na ochranu a tvorbu životného prostredia, informatiku, medzinárodnú spoluprácu a výchovu

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A