All Market Actors

Information

Registered Address: Dubravska cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Príspevková organizácia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00598429
Web:  http://www.elu.sav.sk
SK NACE:  Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied [72190]

General Overview

Výskum v oblasti polovodičovej vedy, supravodivosti a nanoštruktúr

Smart Mobility Activities

Projekty: 1. Vertikálny GaN MOSFET pre výkonové spínacie aplikácie, APVV projekt 18-0054 zameraný na výv. výkonovej elektroniky pre elektromob.2. Pokročilé III-N súčiastky na prenos informácie a energie. Vega projekt 2/0012/18. Výv. Výkonovej elektroniky
Use case:  Žiadne
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Autonómna mobilita
Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava