Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Dubravska cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Príspevková organizácia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00598429
Web:  http://www.elu.sav.sk
SK NACE:  Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied [72190]

Všeobecná charakteristika

Výskum v oblasti polovodičovej vedy, supravodivosti a nanoštruktúr

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Projekty: 1. Vertikálny GaN MOSFET pre výkonové spínacie aplikácie, APVV projekt 18-0054 zameraný na výv. výkonovej elektroniky pre elektromob.2. Pokročilé III-N súčiastky na prenos informácie a energie. Vega projekt 2/0012/18. Výv. Výkonovej elektroniky
Prípad použitia (Use case):  Žiadne
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava