All Market Actors

Information

Registered Address: Štefánikova 49, Bratislava 81438
Slovensko
Legal Form:  Rozpočtová organizácia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00037869
Web:  https://www.sav.sk
SK NACE:  Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied [72190]

General Overview

Vedecká inštitúcia rozvíjajúca vedecko-výskumnú činnosť a združujúca ako svojich členov najvýznamnejších vedeckých pracovníkov

Smart Mobility Activities

Neúspešný žiadateľ projektu Mikro-elektro-mechanické štruktúry a senzory pre využitie v automobilovom priemysle a doprave z OPVaI.
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A