Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Štefánikova 49, Bratislava 81438
Slovensko
Právna forma:  Rozpočtová organizácia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00037869
Web:  https://www.sav.sk
SK NACE:  Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied [72190]

Všeobecná charakteristika

Vedecká inštitúcia rozvíjajúca vedecko-výskumnú činnosť a združujúca ako svojich členov najvýznamnejších vedeckých pracovníkov

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Neúspešný žiadateľ projektu Mikro-elektro-mechanické štruktúry a senzory pre využitie v automobilovom priemysle a doprave z OPVaI.
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A