All Market Actors

Information

Registered Address: Vajnorská 31, 831 03 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  42416906
Web:  http://www.uavas.sk/
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

General Overview

Občianske združenie s cieľom Aktívne sa podieľať na tvorbe legislatívy s cieľom zefektívniť prevádzku a prácu s bezpilotnými lietajúcimi prostriedkami na území SR a EÚ

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava