Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Vajnorská 31, 831 03 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  42416906
Web:  http://www.uavas.sk/
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Občianske združenie s cieľom Aktívne sa podieľať na tvorbe legislatívy s cieľom zefektívniť prevádzku a prácu s bezpilotnými lietajúcimi prostriedkami na území SR a EÚ

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava