All Market Actors

Information

Registered Address: Námestie 1.mája 7286/18, 811 08 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Záujmové združenie právnických osôb
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  52564347
Web:  https://sbaa.sk/home
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

General Overview

Nezávislé záujmové združenie právnických osôb pôsobiace ako priemyselný klaster a výkonná platforma pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom podieľať sa na hodnotovom batériovom reťazci v Európe

Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)