Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Námestie 1.mája 7286/18, 811 08 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  52564347
Web:  https://sbaa.sk/home
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Nezávislé záujmové združenie právnických osôb pôsobiace ako priemyselný klaster a výkonná platforma pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom podieľať sa na hodnotovom batériovom reťazci v Európe

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)