All Market Actors

Information

Registered Address: Koceľova 943/15, Bratislava 82108
Slovensko
Legal Form:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  00683736
Web:  https://www.cestnaspol.sk
SK NACE:  Činnosti profesijných členských organizácií [94120]

General Overview

Združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich v oblasti cestného a diaľničného hospodárstva

Smart Mobility Activities

Nezávislé fórum odborníkov na cestnú dopravu
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)