Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Koceľova 943/15, Bratislava 82108
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  00683736
Web:  https://www.cestnaspol.sk
SK NACE:  Činnosti profesijných členských organizácií [94120]

Všeobecná charakteristika

Združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich v oblasti cestného a diaľničného hospodárstva

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Nezávislé fórum odborníkov na cestnú dopravu
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)