All Market Actors

Information

Registered Address: Mlynské nivy 59/A, Bratislava 824 84
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  35829141
Web:  https://www.sepsas.sk
SK NACE:  Prenos elektriny [35120]

General Overview

Prevádzka prenosovej sústavy, dispečing, prenos elektrickej energie, systémové a podporné služby

Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A