Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mlynské nivy 59/A, Bratislava 824 84
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  35829141
Web:  https://www.sepsas.sk
SK NACE:  Prenos elektriny [35120]

Všeobecná charakteristika

Prevádzka prenosovej sústavy, dispečing, prenos elektrickej energie, systémové a podporné služby

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A