All Market Actors

Information

Registered Address: Bajkalská 27, Bratislava 82799
Slovensko
Legal Form:  Príspevková organizácia
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  00002801
Web:  https://www.siea.sk
SK NACE:  Technické testovanie a analýzy [71200]

General Overview

Príspevková organizácia MH SR poskytuje bezplatné energetické poradenstvo a pôsobí ako nezávislá autorita pre energiu

Use case:  Iné
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná