Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Bajkalská 27, Bratislava 82799
Slovensko
Právna forma:  Príspevková organizácia
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  00002801
Web:  https://www.siea.sk
SK NACE:  Technické testovanie a analýzy [71200]

Všeobecná charakteristika

Príspevková organizácia MH SR poskytuje bezplatné energetické poradenstvo a pôsobí ako nezávislá autorita pre energiu

Prípad použitia (Use case):  Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná