All Market Actors

Information

Registered Address: Mýtna 29, 81107 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Stavovská organizácia - profesná komora
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  30779022
Web:  https://www.sksi.sk/
SK NACE:  Činnosti profesijných členských organizácií [94120]

General Overview

Dohľad nad kvalitou technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, združuje
vyše 4 tisíc stavebných inžinierov

Smart Mobility Activities

Dohľad nad kvalitou technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, združuje vyše 4 tisíc stavebných inžinierov. Títo inžinieri vykonávajú aj audity bezpecnosti cestnej premávky, v zmysle predpisov MDV a zákona o riadení bezpecnosti pozemných komunikácií 249/2011
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A