Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mýtna 29, 81107 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Stavovská organizácia - profesná komora
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  30779022
Web:  https://www.sksi.sk/
SK NACE:  Činnosti profesijných členských organizácií [94120]

Všeobecná charakteristika

Dohľad nad kvalitou technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, združuje
vyše 4 tisíc stavebných inžinierov

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Dohľad nad kvalitou technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, združuje vyše 4 tisíc stavebných inžinierov. Títo inžinieri vykonávajú aj audity bezpecnosti cestnej premávky, v zmysle predpisov MDV a zákona o riadení bezpecnosti pozemných komunikácií 249/2011
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A