All Market Actors

Information

Registered Address: Tr. A. Hlinku 2, Nitra 94976
Slovensko
Legal Form:  Verejnoprávna inštitúcia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00397482
Web:  https://www.uniag.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

General Overview

Vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania prioritne v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, rozvoja vidieka, regionálneho rozvoja a i.

Smart Mobility Activities

Výskum a vývoj autonómneho vozidla - robota na špecializované úkony: Projekt autonómneho mobilného robota SaMoRob pre použitie v poľnohospodárstve vyvinutého kolektívom na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty univerzity.
Use case:  Iné
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Autonómna mobilita
Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)