Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Tr. A. Hlinku 2, Nitra 94976
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397482
Web:  https://www.uniag.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania prioritne v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, rozvoja vidieka, regionálneho rozvoja a i.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Výskum a vývoj autonómneho vozidla - robota na špecializované úkony: Projekt autonómneho mobilného robota SaMoRob pre použitie v poľnohospodárstve vyvinutého kolektívom na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty univerzity.
Prípad použitia (Use case):  Iné
Funkcia v ekosystéme: Autonómna mobilita
Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)