All Market Actors

Information

Registered Address: Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  36631124
Web:  https://www.posta.sk
SK NACE:  Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby 53100

General Overview

Distribúcia listových, balíkových, peňažných, neadresných a periodických zásielok v rámci Slovenska i do zahraničia

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná