Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  36631124
Web:  https://www.posta.sk
SK NACE:  Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby 53100

Všeobecná charakteristika

Distribúcia listových, balíkových, peňažných, neadresných a periodických zásielok v rámci Slovenska i do zahraničia

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná