All Market Actors

Information

Registered Address: Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Verejnoprávna inštitúcia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00397687
Web:  https://www.fei.stuba.sk/sk/ustavy-a-katedry/ustav-robotiky-a-kybernetiky.html?page_id=3991
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

General Overview

Výskumná a vzdelávacia inštitúcia technického zamerania

Smart Mobility Activities

Projekt v štruktúre EIT Manufacturing zameraný na kompozitné materiály pre elektrické automobily, vývoj UAV aj mobilných robotov
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A