Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397687
Web:  https://www.fei.stuba.sk/sk/ustavy-a-katedry/ustav-robotiky-a-kybernetiky.html?page_id=3991
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Výskumná a vzdelávacia inštitúcia technického zamerania

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Projekt v štruktúre EIT Manufacturing zameraný na kompozitné materiály pre elektrické automobily, vývoj UAV aj mobilných robotov
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A