All Market Actors

Information

Registered Address: Námestie slobody 17 81104 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Verejnoprávna inštitúcia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00397687
Web:  https://www.stuba.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

General Overview

Ústav dopravnej techniky a konštruovania
vznikol zlúčením Katedry automobilov, lodí a spaľovacích motorov a Katedry častí strojov v roku 2007.

Ústav pôsobí vo všetkých stupňoch vzdelávania na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a podieľa sa na pedagogickom procese aj na ostatých fakultách STU v Bratislave.

V bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia zabezpečuje ústav predmety konštrukčného zamerania s orientáciou na počítačovú podporu pri navrhovaní funkčných uzlov, podskupín, alebo celých strojových zariadení.

Ústav v bakalárskom a inžinierskom štúdiu garantuje študijný program Automobily a mobilné pracovné stroje.

V doktorandskom štúdiu ústav garantuje študijný program Dopravné stroje a zariadenia.

Smart Mobility Activities

Driving Digital 2019 - Autonomous Vehicles and Artificial Intelligence / Lubos Magdolen (Slovak University of Technology, Slovakia) Current status and future of research and role specific IT segments. Focus will be on creation of digital twins and their us
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Neurčené / N/A
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná
Neurčené / N/A