Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Námestie slobody 17 81104 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397687
Web:  https://www.stuba.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Ústav dopravnej techniky a konštruovania
vznikol zlúčením Katedry automobilov, lodí a spaľovacích motorov a Katedry častí strojov v roku 2007.

Ústav pôsobí vo všetkých stupňoch vzdelávania na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a podieľa sa na pedagogickom procese aj na ostatých fakultách STU v Bratislave.

V bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia zabezpečuje ústav predmety konštrukčného zamerania s orientáciou na počítačovú podporu pri navrhovaní funkčných uzlov, podskupín, alebo celých strojových zariadení.

Ústav v bakalárskom a inžinierskom štúdiu garantuje študijný program Automobily a mobilné pracovné stroje.

V doktorandskom štúdiu ústav garantuje študijný program Dopravné stroje a zariadenia.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Driving Digital 2019 - Autonomous Vehicles and Artificial Intelligence / Lubos Magdolen (Slovak University of Technology, Slovakia) Current status and future of research and role specific IT segments. Focus will be on creation of digital twins and their us
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná
Neurčené / N/A